Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o kontakt. Nasz specjalista skontaktuje się z Państwem.

CNS Outsourcing IT Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 103/320
02-255 Warszawa, PL

tel. +48 22 203 44 04
fax: +48 22 205 02 39
e-mail: cns@cns.com.pl

NIP: 522-30-20-700
REGON: 360137993

KRS: 0000530667
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 ZŁ